August 15, 2014 DM 92, s. 2014 – Pagpapalaganap Ng Atas Tagapagpaganap Blg. 217, S. 1939 (Pagtatakda Ng Mga Simulain Ng Pagkamamamayan At Kagandahang Asal Na Ituturo Sa Lahat Ng Mga Paaralan Sa Pilipinas)

DM_s2014_092