October 10, 2015 DA 308, s. 2015 – Ambagan 2015: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t Ibang Wika sa Filipinas

 

 

DA_s2015_308