December 28, 2015 DA 371, s. 2015 – Pakikilahok sa Kampo Balagtas 2016 ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2015_371