February 2, 2016

Sa pamamagitan ng Voucher Program, magbibigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga Grade 10 completer mula sa pampubliko at pribadong Junior High School (JHS) upang makapag-aral sila ng Senior HIgh School sa isang: 1) pribadong high school, 2) pribadong university o college, 3) state o local university o college, o sa 4) technical-vocational school simula School Year (SY) 2016-2017.

Layunin ng programang ito na palawigin ang kakayahan ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya na makapili ng paaralan o track sa Senior High School na naaayon sa kanilang mga pangangailangan at layunin sa buhay.

Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang K to 12 Updates.

Updated as of February 2, 2016.