June 6, 2016 DA 140, s. 2016 – Ikatlong Pambansang Pagtitipon ng Kalipunan ng mga Nagkakaisang Guro ng Araling Panlipunan Inc.

 

 

DA_s2016_140