January 4, 2017 DA 2, s. 2017 – Pambansang Kampo Balagtas ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2017_002