Region VIII – RA 029, s. 2017 – Ika-45 Pambansang Seminar-Gawaing Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino

RO8_RA_s2017_029