June 21, 2017 DA 127, s. 2017 – Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Kapampangan ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2017_127