Gurong Central Luzon, Susi sa Dekalidad na Edukasyon