Ika-47 Pambansang Seminar Gawaing-Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino

DA_s2018_240