Rebisyon sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 002, s. 2021 (Ulirang Guro sa Filipino 2021 ng Komisyon sa Wikang Filipino)

DA_s2021_014