July 17, 2006 DM 279, s. 2006 – Sining Gising: Ncca Ugnayan Sa Tinig Ng Bayan