2018 Brigada Eskwela Jingle Making Contest

This year’s theme: “Pagkakaisa para sa Handa, Ligtas at Matatag na Paaralan tungo sa Magandang Kinabukasan”.

Check out for the Mechanics of the contest: Brigada Eskwela Jingle Making Contest Mechanics