Tayo Para sa Edukasyon

TAYO para sa Edukasyon is a social brand initiative that calls all sectors of society to take a Stand for Education.
Anuman ang ating kinatatayuan, nasa kakayahan nating itaas ang antas ng edukasyon.

tayo campaign guidebook
 
tayo campaign video
 
tayo posters
tayo poster 1
Tayo para sa Pagbabago
tayo poster 2
Tayo para sa Paglikha
tayo poster 3
Tayo para sa Pag-asa
tayo poster 4
Tayo para sa Pagkakaisa
tayo shirt tayo jacket tayo lanyard tayo ID
 
tayo logo

Full Color

Grayscale

Black version

White version

All versions contain AI, EPS, JPEG, and PNG files.