TAYO Para sa Edukasyon

April 13, 2015

Sa harap ng mga isinasagawang pagbabago tungo sa lalong ikahuhusay ng antas ng edukasyon sa bansa, ngayon ang panahon ng pagkakaisa.

Sa pagtutulungan, walang problema na hindi masosolusyunan. Kailangan, sa bawat araw, ang pakay natin ay ang ating bansa at ang ating mga mag-aaral.

Tayo para sa edukasyon!

Tags: